Programy obsługi OEM

Kupując system komputerowy pochodzący od renomowanego wytwórcy, takiego jak Dell, w ramach tego zestawu możemy znaleźć wysokowydajną kartę graficzną 3D. Karty te działają najczęściej niemal tak dobrze jak w opisach technicznych – często jednak pozbawia się je panelu sterującego. Programy obsługi OEM są bowiem z reguły skrom  niejsze. Nie ma natomiast wątpliwości co do prawidłowości ich działania. Właściwe programy obsługi można ściągnąć z witryny internetowej producenta karty graficznej, lecz w tym momencie musimy pójść na kompromis. Zdobywając nowe funkcje narażamy się na odmowę obsługi technicznej ze strony producenta komputera do czasu zainstalowania programu obsługi jego produktu. Jeśli je zainstalujemy, nie otrzymamy z kolei pomocy od wytwórcy karty graficznej. Użytkownicy zwykli sądzić, że certyfikacja programu obsługi oznacza, iż program obsługi jest wolny od błędów. Przykro to stwierdzić, lecz certyfikat tego nie gwarantuje. Jedyne o czym świadczy, to przejście sterownika przez zestaw testów. Ponadto, Microsoft nie wydaje certyfikatów tym programom obsługi, które uważa za problematyczne. Jeśli więc na przykład program obsługi karty graficznej wyposażony jest w pole wyboru wyłączania synchronizacji pionowej, certyfikatu nie otrzyma. Microsoft patrzy wilkiem na funkcje, które powodują problemy, z którymi użytkownicy zwracają się do działu pomocy technicznej. Certyfikacja programów obsługi jest więc użytecznym narzędziem, jednak nie stanowi o ich absolutnej niezawodności.