Mieszanie tekstur i multiteksturowanie

Proces mieszania tekstur polega na łączeniu więcej niż jednej tekstury. Technikę tę wykorzystuje się do osiągania najróżniejszych efektów, od przezroczystości począwszy, a na oświetleniu skończywszy. Większość efektów świetlnych obserwowanych w dzisiejszych grach polega na wykorzystaniu map świateł zamiast wykonywania skomplikowanych obliczeń ścieżek światła. Efekt przezroczystości osiąga się natomiast poprzez użycie techniki zwanej alpha blending. Tekstury użyte do osiągnięcia efektu przezroczystości korzystają zwykle z trzech barw podstawowych (czerwony, zielony, niebieski) oraz tzw. kanału alfa, który stanowi nośnik właściwej informacji o stopniu przezroczystości obiektów.