Tworzenie nowego dokumentu HTML

Jeśli dokument HTML chcesz opublikować w sieci, to oprócz deklaracji, że jest to dokument HTML (znacznik <html>), powinieneś w nim umieścić także deklarację sekcji nagłówka (znacznik <head>), a w niej podstawowe informacje o dokumencie. Deklaracja nowego dokumentu HTML Jak już zostało wspomniane, pierwszym znacznikiem w dokumencie HTML jest znacznik <html>, ostatnim znacznik </html>. Przeglądając kod dokumentów w sieci WWW, zauważysz, że wiele z nich rozpoczyna się jednak od specyficznego komentarza zawierającego informację o użytej w dokumencie wersji języka HTML. Pomimo że komentarz ten nie jest wymagany, powszechnie się go stosuje. Zwykle przyjmuje formę: Jakie informacje umieszczone są w sekcji nagłówka strony? Wiesz już, że sekcję nagłówka strony WWW wyodrębnia znacznik <head> oraz że zawiera ona m.in. tytuł strony, dane o jej autorze itp. informacje. Podstawowym znacznikiem sekcji nagłówka jest <meta>. To nieobowiązkowy, lecz zalecany znacznik, za pomocą którego można deklarować wiele właściwości stron WWW. Możesz deklarować m.in.: informacje o adresie e-mail autora strony, np.  informację, które ze słów związanych ze stroną mają ułatwić odszukanie strony w sieci przez wyszukiwarki. Są to tzw. słowa kluczowe. Podając je oddzielasz je przecinkami, np. <meta name=”keywords” content=”komputer osobisty, PC, IBM”> informację o sposobie kodowania strony (znaków diakrytycznych w jej tekście). Istnieją różne standardy kodowania dla różnych języków.