Formularz z podformularzem (formularz złożony)

Czasem dla pełniejszego przedstawienia powiązanych ze sobą danych tworzone są formularze złożone, które potrafią wyświetlać dane pochodzące z kilku tabel lub kwerend. IDpłyty lUwykonawcy lytuł płyty wytwórnio Rok wydania Formularz taki składa się z formularza głównego i formularza podrzędnego (podformularza), który najczęściej jest formularzem tabelarycznym lub formularzem w postaci arkusza danych (rysunek 14.25.). Tworzenie prostych formularzy Access udostępnia kilka metod tworzenia formularzy. Jednym z najprostszych sposobów tworzenia funkcjonalnych formularzy w bazie jest wykorzystanie kreatora formularzy. Narzędzie to poprowadzi cię krok po kroku przez kolejne etapy tworzenia formularza. Jednocześnie będziesz mógł określić, czy tworzony formularz ma być formularzem kolumnowym, tabelarycznym czy formularzem w postaci arkusza danych. Będziesz mógł również zdecydować o stylu formularza, czyli jak ma się on prezentować graficznie na ekranie monitora. Aby uruchomić narzędzie kreatora formularzy, wystarczy w oknie bazy (kategoria Formularze) kliknąć dwukrotnie ikonę ® Utwórz formularz za pomocą kreatora. Następnie w oknie kreatora wybierasz nazwę tabeli (lub kwerendy), z którą zostanie związany tworzony formularz, oraz wskazujesz pola, które mają zostać umieszczone na formularzu. Musisz również określić układ formularza i jego styl. W ostatnim oknie kreatora podajesz tytuł formularza. Na tym etapie możesz również wybrać opcję, czy po utworzeniu formularza ma on zostać otwarty w trybie Widok Formularz czy w widoku Projekt Formularza.